fbpx

Op 12 oktober zal de eerste innovatie in selectie award worden uitgereikt.

Deze award, uitgereikt door Digitaal-Werven, zal gaan naar de organisatie met de beste innovatie in het selectie proces in de laatste jaren. Bij de beoordeling is gekeken naar het innovatieve karakter, de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte tool, de kandidaat-ervaring en het resultaat.

De genomineerden met een korte beschrijving van de case zijn:

AZ

Voetbalclub AZ is in 2018 begonnen met het structureel meten van cognitieve vaardigheden binnen de scouting en ontwikkeling van de jeugdopleiding. Hierdoor is de vraag of een talent ook ‘een slimme’ speler is, naast een technisch vaardige en fysieke speler, nu meetbaar gemaakt. AZ is hierdoor in staat op objectieve wijze een grotere hoeveelheid spelers te testen met als resultaat dat er de afgelopen jaren meer spelers zijn doorgestroomd naar het eerste elftal, die meer minuten maken en ook hogere transfer opbrengsten hebben gegenereerd.

Assessment partner: Brainsfirst

Just arrived

Just arrived helpt high potential vluchtelingen aan een baan. Sinds 2021 is men gebruik gaan maken van testen die naast skills ook psychografische profielen in kaart brengen op basis van het factor vijf model, general mental ability en skill testen. Door dit te matchen met de profielen van de vacatures kunnen cv’s worden overgeslagen en kan men door naar het interview. Omdat bij veel vluchtelingen opleidingen en eerdere werkervaring Nederlandse recruiters weinig zeggen helpt dit met deze high potential statushouders op gesprek te komen. Door de inzet van technologie is Just arrived in staat veel meer mensen te helpen. Het resultaat is dat ze de grooste provider van banen voor vluchtelingen zijn en het verloop bij de organisaties veel lager is dan voorheen door betere matching.

Assessment partner: Talent Data Labs

IMC

Beurshandelaar IMC heeft in 2019 het proces aangepast om meer ‘screening in’ te doen in plaats van ‘screening out’. De CV selectie en assessment zijn omgedraaid, waarbij vroeger eerst naar een cv gekeken wordt, krijgt men nu een assessment waarbij naar de cognitieve vaardigheden gekeken wordt die belangrijk zijn voor de functie.

Dit heeft geresulteerd dat er meer mensen met andere achtergronden door de eerste fase van het proces heenkomen, terwijl er minder tijd aan de cv selectie besteed hoeft te worden. Ook gebruikt men dit proces nu om studenten uit te nodigen om te kijken of ze ‘het brein van een trader’ hebben, zonder meteen de stap te hoeven zetten om te solliciteren.

Assessment partner: Brainsfirst

De Brauw Blackstone Westbroek

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek is in 2021 overgestapt naar een proces waarbij testen een grotere rol speelt. Voorheen werd er veel geselecteerd op cijferlijsten en cv’s, nu krijgt elke sollicitant die aan de minimale eisen voldoet van een afgeronde rechtenstudie een uitnodiging voor de assessment. De assessment is ook veel breder waarbij er gekeken wordt naar karaktereigenschappen en bedrijfscultuur voorkeuren. Ook kent het systeem tegenwoordig een feedback loop en een zelflerend karakter waardoor het uiteindelijk beter zal worden.

Momenteel is het systeem in staat om met 80% zekerheid te zeggen of iemand gaat passen bij de organisatie.

Assessment partner: The selection lab

Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft in 2021 voor de functie van DIV medewerker het cv en de motivatiebrief los gelaten en de initiële selectie gedaan op basis van een game based assessment, waarbij vooraf was bepaald welke vaardigheden en karaktereigenschappen een DIV medewerker moet bezitten. Er is gekozen om de beste vijf sollicitanten volgens de test uit te nodigen voor gesprekken.

Het resultaat is dat de nieuwe DIV medewerker een persoon is zonder overheidservaring en zonder ervaring op het gebied van DIV, die op basis van een cv nooit was uitgenodigd voor het gesprek.

Assessment partner: Ivy Works

De jury zal alle vijf de genomineerden verder bevragen en op 12 oktober tijdens het DW selectie event zal de award voor de beste innovatie in selectie worden uitgereikt.

De jury bestaat uit:

  • Gusta Timmermans – Oprichter recruitment builders, schrijven van het boek 150. sollicitatievragen en voormalig global head of Talent Acquisition bij ING
  • Corrie Scholman – Directeur HR Heineken Group.
  • David Salens – Hoofd selectie bij de Vlaamse overheid.
  • Theo Stor – Register A&O psycholoog, bestuurslid Nederlands Instituut Pyschologen en talent management adviseur bij Right consultants.
  • Aaltje Vincent – Candidate experience expert en meervoudig bestseller auteur boeken over solliciteren en sollicitatiegesprekken.

Met deze award willen we de aandacht vestigen op manieren om, al dan niet met moderne technologie, beter en vooral ook inclusiever te selecteren.