fbpx

Dat er in de meeste gevallen veel meer rendement te halen is uit wervingssites blijkt uit het geringe percentage kandidaten die via deze weg bij bedrijven binnenstromen. Onderzoeken wijzen uit dat kandidaten wél veelvuldig gebruik maken van deze eigen wervingssite om informatie over de organisatie in te winnen, maar relatief weinig ook daadwerkelijk solliciteren. Een gebrek aan efficiëntie en informatievoorziening zijn de voornaamste redenen voor uitval van geschikte kandidaten gedurende het traject.

Het belang van wervingssites

Uit een onderzoek van zety waarbij ruim 1000 mensen werden gevraagd naar hun verwachtingen van een recruitmentproces en hun uiteindelijke ervaringen, kwam het belang van wervingssites duidelijk naar boven. Op de vraag welke platforms geraadpleegd worden om een geschikte baan te vinden, waren het niet de jobboards, maar de wervingssites van de bedrijven zelf die het vaakst genoemd werden:

  • Wervingssite van het specifieke bedrijf 24,82%
  • Algemene vacaturesites 24,54%
  • Referrals 23,43%
  • Sociale media 12,70%

De ondervraagden kregen de mogelijkheid om bij deze vraag meerdere antwoorden te geven.

Je eigen wervingssite wordt gezien als de belangrijkste bron voor vacatures

Het zoeken naar informatie over de potentiële werkgever geeft hetzelfde beeld. Het bezoeken van de bedrijfswebsite is voor een kandidaat uiteraard de meest logische stap om te onderzoeken of de bedrijfscultuur passend is bij deze persoon:

  • Wervingssite van het specifieke bedrijf 31%
  • Reviewsites 28%
  • Inzicht uit ervaringen van huidige of voormalige werknemers van het bedrijf 23%

Je eigen wervingssite wordt ook gezien als de belangrijkste bron voor informatie over jouw organisatie als werkgever

Weinig kandidaten van hoge kwaliteit afkomstig uit directe sollicitaties

Uit de cijfers blijkt echter dat de meeste kandidaten niet via de eigen wervingssite geworven worden, maar afkomstig zijn uit referrals, specifiek ingerichte campagnes en interne sollicitatieprocedures. Dit geeft aan dat er nog veel verbeterd kan worden aan de eigen wervingssite. De voornaamste oorzaak van het feit dat er slechts een gering aantal goede kandidaten via de wervingssites worden aangetrokken kan toegeschreven worden aan een slechte informatievoorziening. De kandidaat vindt op de wervingssite niet de gewenste informatie. De op een na belangrijkste reden is dat de kandidaat zich door een ingewikkelde sollicitatieprocedure heen moet worstelen om zijn of haar intentie om voor het bedrijf te willen werken aan te geven.

Verbeterpunten voor wervingssites

Eén van de verbeterpunten voor wervingssites is dus te vinden op het gebied van efficiëntie van het digitale sollicitatieproces. De onderzoeken wezen uit dat een ruime meerderheid van de kandidaten afziet van een sollicitatie als deze procedure te lang of te ingewikkeld is. Een te lang sollicitatieproces lijkt alleen maar kandidaten aan te trekken die wanhopig op zoek zijn naar een baan. Veel anderen zijn tussentijds al afgehaakt. Als bedrijven ervoor zouden kiezen om een wervingssite vorm te geven waarbij het online solliciteren binnen een tijdsbestek van 15 minuten voltooid kan zijn, zal het uitvalpercentage van geschikte kandidaten flink reduceren.

Een ander duidelijk verbeterpunt zit in de informatievoorziening van een bedrijf. Veel kandidaten bezoeken een wervingssite om een beeld te vormen over onder andere het salaris, de verantwoordelijkheden van een specifieke functie, de locatie van het bedrijf, de carrièrekansen, de bedrijfscultuur en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het niet direct verkrijgen van duidelijkheid hierover kan een reden zijn om af te zien van een sollicitatie.

De candidate experience op een wervingssite speelt een belangrijke rol bij één van de eerste indrukken die een bedrijf bij een kandidaat achterlaat. De kans is groot dat dit direct een game changer zal zijn.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat kandidaten de eigen wervingssite het belangrijkste kanaal vinden zowel om vacatures te vinden als om informatie te vinden over jouw organisatie als werkgever. Uit de data blijkt echter dat de kwaliteit van de kandidaten achterblijft omdat de gewenste informatie niet te vinden is en omdat het sollicitatieproces minder prettig is dan bij externe partijen.