fbpx

Vrijwel iedere hooggekwalificeerde sollicitant zal voor zichzelf een beeld vormen of een vacante functie en de aanbiedende organisatie past in zijn of haar carrière planning, ambities en persoonlijkheid. Het is aan de organisatie om deze factoren inzichtelijk te maken op de wervingssite. In veel gevallen blijven kansen hierin onbenut en is het mogelijk om een wervingssite veel beter te laten converteren. Hieronder 5 mogelijkheden om op een relatief eenvoudige wijze deze doelstelling te realiseren.

Het gebruik van video’s om de bedrijfscultuur over te brengen

Video’s worden voornamelijk gebruikt voor marketingdoeleinden en werken aantoonbaar conversie verhogend. Het is een beproefde toepassing die ook op wervingssites kan worden ingezet. Een “werken bij” video is een uitstekende methode om de bedrijfscultuur over te brengen. De sleutel hierbij is authenticiteit. Om deze reden worden huidige medewerkers vaak betrokken bij de productie van video’s op wervingssites.

Het vereenvoudigen van processen

Een onderzoek van Appcast heeft het directe verband uitgewezen tussen de hoeveelheid informatie die van de sollicitanten gevraagd wordt en de hoeveelheid afvallers binnen het proces. De conclusie is in slechts 3 woorden samen te vatten: “less is more”. Het is volstrekt overbodig om informatie op te vragen die ook te vinden is in het CV of op een LinkedIn profiel. Daarnaast is er geen noodzaak om direct referenties op te vragen.

Functieomschrijvingen op basis van de behoeften van een werknemer

In de praktijk is de formulering van een functieomschrijving vormgegeven op basis van de functie eisen. De interesse van een mogelijke sollicitant wordt echter gewekt door een weergave van wat deze persoon kan terug verwachten bij het bekleden van een functie, buiten een competitief salaris. Op basis hiervan kan een beeld gevormd worden op welke manier een functie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, hoe een functie past in het grote geheel en op welke manier het management zal bijdragen in het mentorschap. Het weergeven van de needs-supplies trekt veel meer hooggekwalificeerde kandidaten aan.

Het gebruik van een grote hoeveelheid segmentatiecriteria

De meeste wervingssites maken niet of nauwelijks gebruik van segmentatiecriteria. In veel gevallen gaan de keuzemogelijkheden niet veel verder dan het selecteren van een locatie van de werkplek, een gewenste afdeling en een functieniveau. Een wervingssite waarin een gewenste functie op basis van veel meer relevante informatie gesegmenteerd kan worden zal veel beter converteren, mits dit is vormgegeven in een intuïtieve, snel te laden interface.

Het gebruik maken van interactie

Door gebruik te maken van interactie kunnen geschikte kandidaten zich in of uit een rol screenen. Een functie geschiktheidstest, een carrière traject simulator of een banenbouwer (waarbij de beschikbare functies worden aangeboden of gebruik wordt gemaakt van een mail alert op basis van opgegeven wensen en eisen aan een functie), zorgt voor een betere instroom van gekwalificeerde kandidaten op een wervingssite.